Digitale Samenleving

Digitale Samenleving

Digitale informatietechnologie dringt steeds dieper en sneller door in onze samenleving. Inmiddels is vrijwel iedereen met elkaar via internet verbonden. Deze ontwikkeling verschaft de samenleving niet alleen voordelen en zegeningen. Hij zorgt ook voor complicaties, niet in de laatste plaats juridische. Eén van die complicaties bestaat in de zeer gefragmenteerde regulering van vele aspecten van onze digitale samenleving. Dit leidt vaak tot onduidelijkheid over wat er wel of niet is toegestaan en over welke verantwoordelijkheden er bij welke technologische mogelijkheden behoren.

Het internet biedt iedereen de ruimte om in fracties van seconden nagenoeg onbeperkt content te verspreiden. Dit geldt ook voor onrechtmatige en strafbare content. Daarbij valt te denken aan onrechtmatig toegebrachte reputatieschade, online schendingen van privacy, maar bijvoorbeeld ook aan online opruiing, smaad, laster en bedreiging. Niet zelden gaat het dan om publieke of commerciële instanties wiens ambtsdragers of medewerkers via het digitale domein worden bedreigd of anderszins worden belaagd in verband met de uitoefening van hun taken of geleverde diensten.

In de publieke sector heeft SandenHartman veel ervaring in het adviseren en bijstaan van gemeenten en publieke bestuurders die geconfronteerd worden met online verstoringen van openbare orde en veiligheid. Ook adviseert het kantoor in dat verband samenwerkingsverbanden van overheidsorganisaties, politie en openbaar ministerie over de aanpak van online aangejaagde verstoring van de openbare orde, uitingsdelicten en onrechtmatige publicaties.  In de commerciële sector adviseert SandenHartman bijvoorbeeld e-commerce platforms over de verspreiding van ´nepnieuws´.

In aanvulling op bovenstaande bestaat de ervaring van SandenHartman op dit gebied onder andere in het in rechte aanspreken van social media platforms en hostingpartijen op hun juridische verantwoordelijkheid wanneer zij onrechtmatige of strafbare content helpen verspreiden, het procederen ten aanzien van onrechtmatig gegeven reviews op internet en het voeren van rechtszaken ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer online.