Financiering & Zekerheden

Financiering & Zekerheden

SandenHartman biedt expertise waar het gaat om adviseren met betrekking tot financieringen. SandenHartman staat regelmatig ondernemingen en financiële instellingen bij die optreden als leninggever of leningnemer. Dit doet zij door middel van het opstellen en beoordelen van kredietdocumentatie (zoals leningovereenkomsten) en bijbehorende zekerheden (zoals hypotheken, pandrechten en garanties).  SandenHartman adviseert tevens over passende financieringsstructuren.

Bij SandenHartman is kennis en ervaring aanwezig op het gebied van corporate financiering (zoals algemene bedrijfs- en concernfinanciering en overname financiering), asset financiering (financiering voor specifieke objecten, zoals vastgoedfinanciering, scheepsfinanciering, floor planning, equipment lease en asset sale- & lease back constructies), project financiering (veelal opstart- en ontwikkelingsfinancieringen voor bijzondere projecten, waar niet zelden een subsidie element aan zit), B2B lending en crowdfunding.

In aanvulling op bovenstaande heeft SandenHartman specialistische kennis op het gebied van scheepsfinanciering, scheepsbouw en gerelateerde financieringen, scheepsregistratie en financiering en bouw van superjachten.