Onderneming & Sustainability

Onderneming & Sustainability

Op een toenemend aantal vlakken kunnen ondernemingen vrijwillig of onvrijwillig te maken krijgen met regels inzake duurzaamheid. Deze regels kunnen betrekking hebben op het milieu, sociaaleconomische factoren, governance vraagstukken of een combinatie daarvan.

SandenHartman biedt ondernemingen en publieke instellingen advies en ondersteuning op meerdere lagen waarop dit soort duurzaamheidsregels kunnen spelen. Het kan daarbij gaan om advies inzake standaarden voor groene leningen en investeringen, compliance van economische activiteiten met de Europese "Taxonomie verordening" en de daarop gebaseerde regels, (het vermijden van) greenwashing claims, ESG due diligence & supply chain responsibility, compliance met internationale instrumenten zoals OESO richtlijnen, regelgeving inzake klimaatverandering, regels inzake ondernemingen en mensenrechten, groene rapportageverplichtingen of het opstellen van contractuele sustainability clausules (”SCC´s”).