Overheid & Contracten

Door de aanwezigheid van geïntegreerde kennis en ervaring op het gebied van de publieke sector, juridisch project- en transactiemanagement en de commerciële contractspraktijk is SandenHartman in staat om juridische dienstverlening aan te bieden op het terrein van publiek private samenwerkingen. Het gaat daarbij om samenwerkingen tussen overheden en andere publieke instellingen op het gebied van reguliere economische activiteiten, op het gebied van (mede) uitvoering of ondersteuning van publieke taken door private dan wel  commerciële partijen.

De dienstverlening van SandenHartman op het gebied van publiek private samenwerking en overheidscontracten strekt zich uit tot het opstellen en beoordelen van alle relevante contracten, het adviseren over mogelijke contractuele of vennootschappelijke samenwerkingsstructuren, het adviseren over publieke bevoegdheden en mogelijke delegatie of privatisering daarvan alsmede tot het op juiste wijze afstemmen van de contractuele en vennootschappelijke structuur op de betreffende publieke en publiekrechtelijke omgeving.

Door de aanwezige specifieke kennis en ervaring kan SandenHartman met een geïntegreerde visie werken aan en adviseren over projecten waarin sprake is van publiek private samenwerking. Daardoor is SandenHartman in staat om bij ieder specifiek project alle relevante juridische kaders en aspecten vanaf de start van een project op elkaar af te stemmen. Het gaat dan in het bijzonder om de juridische kaders en aspecten van: de betrokken publieke bevoegdheden, regels en procedures; de benodigde financiering en de daarbij behorende voorwaarden; de vereiste contractuele en/of vennootschappelijke samenwerkingsstructuur; en de betreffende operationele activiteiten.

Door deze werkwijze kan SandenHartman op het terrein van publiek private samenwerking een geïntegreerd eindproduct leveren waarin de publiekrechtelijke, financiële, structurele en operationele aspecten van meet af aan op elkaar afgestemd zijn.