Milieu & Sustainability

SandenHartman biedt juridische dienstverlening inzake het milieurecht op volledige schaal aan partijen in de publieke en private sector.

De door het kantoor te bieden diensten omvatten advisering van regelgevende publieke lichamen met betrekking tot het opstellen van wetgeving, adviseren en procederen in milieu-aansprakelijkheidszaken, handhavingszaken en boete-opleggingen, advisering in zakelijke transacties met een milieuaspect en advies op het gebied van naleving, wijziging van vergunningen en milieubeheersystemen.

SandenHartman assisteert regelmatig bij het opstellen van milieu gerelateerde clausules in aan- en verkoopovereenkomsten voor onroerend goed, saneringsovereenkomsten en adviescontracten en bij locatiebeoordelingen. Tevens heeft het kantoor ervaring met het ontwikkelen van proactieve maatregelen om blootstelling aan milieuaansprakelijkheid tot een minimum te beperken, waaronder auditprogramma's, inventarissen, noodplannen voor inspecties door instanties en checklists voor due diligence onderzoek. Andere voorbeelden van de betrokkenheid van SandenHartman op het gebied van milieu- en sustainability vormen de ondergrondse opslag van CO2, het adviseren van grote energiemaatschappijen na milieu-incidenten, het adviseren in geschillen omtrent de wijze van registreren van hernieuwbare energiebronnen met de Nederlandse Emissieautoriteit, grote saneringsprojecten met gemeentelijke- en landelijke overheden,  juridische bijstand in handhavingszaken met landelijke en regionale overheden.

Uniek op dit gebied is dat binnen SandenHartman ook ervaring bestaat met het werken binnen regelgevende- en handhavende instanties. Het kantoor heeft derhalve een gedegen kennis van de manier waarop overheden op dot gebied reguleren en vervolgens handhaven.