Openbare Orde & Veiligheid

Openbare Orde & Veiligheid

Juridische vraagstukken met betrekking tot het handhaven en beschermen van de openbare orde en veiligheid zijn de laatste jaren toegenomen in complexiteit. Niet in de laatste plaats door de combinatie van snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van het gebruik van social media en de toegenomen toegankelijkheid van het internet enerzijds en de tendensen van maatschappelijke polarisatie anderzijds.

SandenHartman adviseert overheden en publieke bestuurders en staat hen bij in de regierol die deze hierin hebben. Het kantoor heeft een brede ervaring in het concreet  en succesvol aanpakken en begrenzen van verstoringen van de openbare orde die hun oorzaken op online platformen hebben.

SandenHartman beschikt hierbij over een uitgebreid netwerk bestaande uit specialisten in het domein van openbare orde en veiligheid, alsmede bij justitie, opsporing en handhaving.

Dit netwerk zorgt ervoor dat het kantoor voor haar cliënten voorstellen kan doen vanuit verschillende disciplines en rechtsgebieden. Uniek is onze integrale manier van aanpakken die geboden wordt door de nauwe samenwerking met ieder van deze disciplines als het gaat om het daadwerkelijk aanpakken van een probleem.