Ruimtelijke Ordening

SandenHartman combineert decennialange ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening- en ontwikkeling in verschillende regio’s en rechtsgebieden. Het kantoor heeft aanzienlijke ervaring in stadsontwikkelings- en herontwikkelingsprojecten, zowel op het gebied van bestemmingsplannen en vergunningen als op het gebied van handhaving daarvan. Tevens biedt zij diensten op het gebied van due diligence-onderzoek in het kader van vastgoed gerelateerde transacties.

SandenHartman helpt ontwikkelaars bij het navigeren door het goedkeuringsproces van overheden voor commerciële, residentiële, infrastructurele- en industriële projecten. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de realisatie van een appartementencomplex, de aanleg of verbreding van een snelweg of de aan- of verkoop van onroerend goed.

Daarnaast biedt SandenHartman overheden ondersteuning en advies bij het vormgeven van ruimtelijke besluiten. Zij heeft brede ervaring op het gebied van onroerend goed en gemeentelijk recht, voor landgebruik en rechten gericht op vastgoedontwikkeling, met een bijzondere kennis op het gebied van grondgebruik en bestemmingsplannen.