Privacy

Privacy

In een steeds meer digitale en data gedreven wereld neemt privacywetgeving een steeds centralere rol in. Dit geldt zowel in de commerciële als in de publieke sector. 

Op basis van privacywetgeving moeten ondernemingen en publieke instanties diverse en steeds veranderende maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) leidt in de praktijk tot veel vragen. Mogen persoonsgegevens verwerkt worden? Mogen ze met andere partijen gedeeld worden? Ook als deze buiten de EEA gevestigd zijn? Onduidelijk is vaak ook voor welke doelen gegevens gebruikt mogen worden en hoe dit zit bij bijzondere categorieën ´gevoelige´ persoonsgegevens. Voorts worstelen partijen vaak met vragen omtrent de risico’s bij verwerking van persoonsgegevens, het wel of niet melden van een datalek bij de toezichthouder en de impact van nieuwe regelgeving of een uitspraak op mijn datahuishouding.

SandenHartman helpt ondernemingen en overheden deze vragen te beantwoorden en denkt mee over passende maatregelen voor iedere specifieke organisatie. Hierbij kan SandenHartman cliënten over de volle breedte adviseren over de compliance met privacywetgeving. Voorts kan het kantoor ook bijstaan in contact met de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). Dit kan de vorm hebben van adviserend contact ten behoeve van compliance maatregelen maar ook in bijstand in een bestuursrechtelijke procedure, bijvoorbeeld ten aanzien van boete-opleggingen.

Op het gebied van privacy verzorgt SandenHartman trainingen en cursussen, bijvoorbeeld over de rechten van betrokkenen of over de laatste ontwikkelingen op het gebied van internationale doorgifte van persoonsgegevens.