Sofie van der Meulen
Sofie van der Meulen

Sofie van der Meulen

Privacy jurist (CIPT & CIPP/E gecertificeerd)


Sofie van der Meulen is als zelfstandig privacy jurist verbonden aan SandenHartman. Na een studie Bestuurskunde & Overheidsmanagement en een loopbaan in de publieke sector heeft Sofie van der Meulen rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden, met als afstudeerrichting staats- en bestuursrecht. Sofie heeft onder andere gewerkt als advocaat op het gebied van life sciences en als jurist bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sofie adviseert commerciële en publieke organisaties over uiteenlopende zaken op privacy gebied. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), de meldplicht datalekken en compliance met privacywetgeving in het algemeen. Tevens adviseert en ondersteunt Sofie cliënten op het gebeid van privacy documentatie. 
Dit doet zij bijvoorbeeld door het opstellen of beoordelen van gegevensverwerkings-overeenkomsten of privacystatements. Ook kan zij adviseren in contact met de privacy toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. Doordat zij zelf jaren bij de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gewerkt is zij in staat dit effectief en pragmatisch te doen.

In aanvulling op bovenstaande bestrijkt de werkervaring van Sofie ook zaken op het gebied van overheidsaansprakelijkheid, openbaarheid van informatie, gezondheidsrecht, contractenrecht, bestuursrecht en aanbestedingsrecht.

Sofie wordt regelmatig gevraagd te spreken over privacy recht en publiceert hier ook frequent over.
Zij is onder meer auteur voor Sdu OpMaat Privacyrecht en annotator voor Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens.

Sofie is maatschappelijk betrokken en zet zich al jaren in voor meer diversiteit & inclusie in de samenleving.

In verband met haar werkzaamheden is Sofie lid van de volgende specialisten verenigingen: de International Association of Privacy Professionals (IAPP), de Nederlandse Vereniging voor Artificial Intelligence en Robotrecht (NVAIR), de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR), en de Vereniging Privacy recht.