5 december 2005

Melktandjes of haaientanden?

FJR, 5/12/2005

Anno 2005 wachten nog steeds te veel jeugdigen op de voor hun noodzakelijke zorg. Door de inwerkingtreding van de Wet op de jeugdzorg is hier nog niet veel verandering in gekomen. Wat wel is gewijzigd, is dat deze jeugdigen per 1 januari 2005 een wettelijke aanspraak op jeugdzorg hebben. Wat houdt de aanspraak echter in, ten opzichte van wie geldt deze en welke mogelijkheden biedt het civiele aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht wanneer cliënten hun aanspraak niet kunnen effectueren? Op deze en andere vragen zullen de auteurs in dit artikel een antwoord geven.